Κυριακή, 15 Ιουλίου 2012

Χοροί στη Λάμαρη Ευβοίας


Το Σάββατο 14 Ιουλίου ο ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ χόρεψε  χορούς της Ρούμελης στη Λάμαρη Εύβοιας  προσκαλεσμένος από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λαμαριωτών.